Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkisi
Post Image

Ekonomi, insanların hudutsuz tüketim isteklerinin hudutlu kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini araştıran bilim dalı denilmektedir. İnsanlık tarihi kadar külüstür olan alış veriş kavramı satıcı ile alıcı arasında olan ekonomik bir haldir. Mal takası ile başlayan alışveriş; bugün parayı hiç görmeden sadece sayısal verilerin dijital ortamda aktarılması yolu ile sürmektedir. Dijital pazarlama ise müşteri ve firma arasında etkileşim ve iletişim kurar.

Sosyal basın, O'Reilly Media doğrulusunda 2004'de kullanıma başlanan ve ikinci kuşak internet hizmetlerini başka bir deyişle internet kullanıcılarının kolektif ve paylaşarak oluşturduğu sistemi tarifleyen internet 2.0 kavramının, kullanıcıya sunulmasıyla birlikte; tek istikametli malumat paylaşımından, çift doğrultulu ve aynı anda malumat paylaşımına ulaşılmasını gerçekleştiren basın sistemidir. Dijital pazarlama üstüne yapılmış bu araştırmada; kendine sunulan ürünleri alabilmek mecburiyetinde kalan tüketici profilinden, isteklerinin adına getirilmesini bekleyen tüketici profilinin meydana çıktığı yeni ekonominin müşteriye en süratli ve en yakın iletişim aracı olarak kullanılabilecek sosyal medyanın tesirleri üstünde durulmuştur.

Geleneksel pazarlama yöntemlerine mukayese et, pazarlama faaliyetlerinin performansını henüz doğru tartmak olasıdır. Ölçüm sonuçlarından elde ettikleri geri itlimle bir ileri pazarlama faaliyetlerine ait henüz isabetli ve süratli kararlar alabilmek basitleşir. Dijital pazarlama TV, radyo, mecmua gibi ananesel medyadan uzak yollarla, markayı ve işi desteklemek ve tanıtmak emeliyle internet, mobil ve başka interaktif alanları kullanarak ticari çalışmaları yaşatmaktadır. Dijital pazarlama bu arada interaktif pazarlama, çevrimiçi pazarlama, e-marketing ve internet pazarlama diye de tanımlanmaktadır. Sosyal basın yönetiminde üç anahtar madde yer almaktadır.

Etkileşim, Kıymet ve Pazarlama

Etkileşim: Sosyal basında insanlarla etkileşime geçmek, potansiyel müşteri sayılabilecek insanlara marka ile ilgili bulgular vermek ve gelen suallere yanıt vermek iletişim olarak kabul edilmektedir. Sadece ürün tanıtımı ya da ürün satmaya yönelik olarak sosyal basın tüketimi etkin bir sosyal basın etkileşimi değildir. Facebook veyahut Twitter’daki potansiyel müşteriler, insanlarla etkileşime geçmek için bu mecralarda yer almaktadır.

Değer: Sosyal paylaşımlarla takipçilere katma kıymet katacak aktivitelerdir. Firma kendi sektörüyle ilgili bulgular barındıran bir blog sayfası oluşturup, konuların başlığını sosyal basın vasıtasıyla paylaşarak takipçilerini bilinçlendirilir. Blog üstünde verilen bulgular de ürün satışına yönelik olarak satış uygulanan internet sitesine yönlendirilir. Pazarlama: Sosyal basın aslında bir reklâm platformu değildir. Bu alandaki trafik ve yoğunluk, sosyal medyayı şirketlerin ürünlerinin reklâmlarını yapabildiği bir alana dönüştürmektedir. Firmalar promosyonlarını, marka konusunda haberlerini sosyal basın üzerinden paylaşmaktadır.

Sosyal basın tüketiminde daimilik çok ehemmiyetlidir. Sosyal basın kullanmaya başlayan firma, bir müddet her sabah paylaşım yaptıktan sonra 1 hafta ortalıkta görünmediğinde yarardan çok zarar görecektir. Sosyal basın kullanmaya hüküm verirken buna da dikkat etmek gerekir. Sosyal basında marka Bilgi teknolojileri ve internet tabanlı teknolojiler vasıtasıyla, marka yönetimiyle alakalı faaliyetlerin bir bölümünün ya da hepsinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ya da desteklenmesiyle meydana çıkan e-marka yönetimini; yeni ekonomi bakış yönüyle, yeni iş yönetimlerine göre ve teknoloji bakış yönüyle tanımlamamanız olasıdır. Yeni ekonomi bakış yönüyle e-marka idaresi, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlaması için ehemmiyetli bir araçtır. Yeni iş yönetimlerine göre e-marka idaresi ise, müşteri merkezli bir marka idare felsefesidir ve en son teknoloji bakış yönüyle e-marka idaresi, bugünkü teknolojisinin henüz tesir ve bereketli iş neticeleri alabilmek için işletme faaliyetleriyle bütünleştirilmesidir. Bir marka ister yeni olsun ister yine doğmuş olsun, stratejinizin sözlü ve resim kimliği iyi tanımlanmalı, ilintili ve kesinlikle değişikleşmiş olması gereklidir. Dijital kimlik bu iyi kaydedilmiş marka kimliğini internet sitenize veyahut başka karşılıklı etkileşim ortamına programa başlama noktasında döneme girer. Birleşmiş sözlü ve resim kimlik site süresince meblağlı bir şekilde uygulanmalıdır ve göze çarpan bir şekilde sunulmalıdır. Ölçüsü ve ebatı makul olarak ayarlanmalıdır, böylece henüz açık ve okunabilir gerçekleşir. Şimdi ve ileride pazarlamacıların düşünme tarzlarını ayarlamaları gereklidir, zira var olan veritabanının dışındaki inşa süreci uzakta gözükmemektedir. Bunun adına, farklı veritabanları üzerinden hayranlarla ve tüketicilerle etkileşim içeresinde olunacaktır. Ancak, çoğu şirket bu yeni konsepti kavrama ile ilgili başarısızdır.

Onlar detaylı YouTube ve Flickr sayfaları yaratarak, sosyal site dışındaki kullananlara gönderilen belirtme yerleştirmeleri ve tıkla eylemleri ile çoğunlukla şirketin internet sayfasına veyahut misal bir internet sayfasına yönlendirirler. Bu şirketler hala ürünlerini onlara pazarlamak için, kullanıcıları varlıklı veritabanlarının içine alabilmek gerektiğine inanmaktadırlar. Bu nedenle sadık hayran kitlelerine kalitesiz hizmet vermektedirler. Bu da kendilerine eksi bir şekilde geri dönmektedir. Bir marka meydana getirmek, marka itibarını yıkmaktan henüz zahmetlidir. Bu nedenle markaların itibarının savunması çok ehemmiyetlidir. Özellikle sosyal basında doğruluğunu araştırmadan süratle sunulan kötü propagandalar markaların kıymet yitirmesinde çok tesirli olmaya başlamıştır.

Lokasyon bazlı uygulamalar Terim manasında Lokasyon (Location) yer, bölge, coğrafya manasında tüketilir. Aynı şekilde internet ortamında ise sunucuların nerede barındıklarını belirtir. Gelişen mobil teknolojiler ile telekomünikasyon altyapıları fertlerin internet ortamında daimi olabilmelerini ve lokasyonlarını paylaşarak sanaldan fiziksel gerçekliğe dönüştürmelerini karşılamaktadır.

Günümüzde mobil cihazların epey gelişmesi ve bu cihazların toplumun her kesiminde kullanılmasıyla beraber Lokasyon bazlı programlar günlük yaşamın parçası durumuna gelerek kullanıcılarına arzuladığı bulguyu verebilmektedir. Trafik bilgisi, yol vaziyeti, hava vaziyeti gibi anlık verilere erişimi basitleştiren program ayrı olarak sosyal paylaşım siteleri üzerinden yer bilgisi verme imkanı karşılamaktadır. En meşhur ve en süregelen lokasyon bazlı servis misali olarak foursquare verilebilir. Bu program GPS üzerinden sağladığı Lokasyon verisini oyuna dayanan bir yapıyla kurgulayarak bugün dünyada 10 milyon abonenin kayıtlı bulunduğu bir program durumuna gelmiştir. Elektronik postaların ve haberlerin pazarlama aracı olarak kullanımı Elektronik posta (e-posta) internet üzerinden müşteriye doğrudan ulaşmanın ve birebir pazarlama yapmanın en tesir yollarından bir tanesidir. Kişiye özel ürün ve hizmet teklifleri, e-bülten gönderimi, müşterilerin şikâyet ve önerilerine verilen cevap verir, e-posta iletileriyle kurulabilir. E-posta yolu ile pazarlama yapar iken ehemmiyetli olan yeterli olduğunu düşündüğü kadarı ile ileti gönderilen kişilerin bu iletileri görmesini sağlamaktır. E-posta yolu ile pazarlama yapmanın yararı bulunduğu gibi müşteri veyahut gönderilen şahıslar doğrulusunda negatif değerlendirilebilir. Kişiye özel teklifler, çarpa satış emeliyle sunulan teklifler ve indirimli satışlar için yapılacak ilanlar ve kampanyalar e-posta yolu ile başlatılabilir.

Dijital pazarlamada faaliyetlerin ölçülmesi

Dijital pazarlamanın firma yönünden ehemmiyetli avantajlarından birisi pazarlama faaliyetlerinin süratli ve isabetli ölçümlenebilmesidir. Sitenin kalitesi, siteye gelen trafik ve kullanıcılarının hareketleri ölçülebilir. Ziyaretçi profilleri belirlenebilir. Bu ölçümler pazarlama hareketlerini yürüten şahsa büyük yardım edecektir. Ölçülemeyen faaliyetler tesir yönetilemez, gerekli iyileştirmeler yapılamaz. Dijital pazarlama tekniklerinin ananesel pazarlama yöntemlerinden en ehemmiyetli farklarından biri, henüz objektif ve emin ölçümlerin yapılabilmesidir. Kullanıcı profilleri, alaka duyduğu ürünler gibi ehemmiyetli argümanlar belirleme edilebilir.

Bilgi ekonomisi ve dijital pazarlama örnekleri ve program şekilleri yönünden çok yeni olmasına rağmen süratli bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Medyanın pazarlama yöntemleri, faaliyeti ve ölçümlenebilmesi; sosyal basına nispeten henüz realistik olmaktadır. Sosyal basın, bir yandan gelişmekte bir yandan da kendi argümanlarını geliştirmektedir. Bu saate kadar uygulanan çalışmalara ve örneklere baktığımızda, şahıslara ulaşma yönünden sosyal basın etkin olarak değerlendirilebilir. Ancak, pazarlamanın emeli olan satışa dönüştürme ile ilgili yeteri kadar değerlendirilememektedir.

Toplumun alışkanlıklarının da reklâmlara karşı tesirli bulunduğu, internetin güvenilirliği tartışmaları, satın alma gücündeki yurttaşların teknolojik gelişmeleri henüz aheste takip etmesi gibi çoğu neden dijital pazarlamanın ve sosyal medyanın tesir gücünü zayıflatmaktadır. Sosyal basın, firmaların ileriye dönük marka bilinirliğini sağlamak emeliyle kullandıklarında randıman alabilecekleri bir alan olarak görünmektedir.

YUKARI